Onderwijs en ontwikkeling

Als een kind begint op de basisschool is hij een onbeschreven blad. Een van de leuke facetten van primair onderwijs is dat je hem mag helpen om zichzelf en zijn talenten te ontdekken. Dat doen we op de Petrus Canisius door een rijk lesaanbod aan te bieden.

Een goede basis en meer

De ene keer staat kunst centraal en gaan we met echte kunstenaars een kunstwerk maken, de andere keer storten we ons in de wereld van het geschreven woord in de Kinderboekenweek. Onze schoolbrede projecten zijn een van de manieren waarmee we de leerlingen inzicht in zichzelf geven. Ben je creatief of technisch, kun je goed samenwerken, toon je initiatief? Daarnaast werken we ook samen met Stichting Muziek Opmeer en laten we leerlingen kennismaken met verschillende muziekinstrumenten. En we organiseren excursies naar musea en andere interessante plekken (ook verbonden aan onze thema’s).

Natuurlijk, ook bij ons op school moet de basis op orde zijn. Wij hechten veel waarde aan rekenen, taal en spelling. Maar onderwijs kan zoveel betekenisvoller zijn. Wij willen de rugzak van onze leerlingen maximaal vullen met waardevolle ervaringen.

Eigen verantwoordelijkheid

Leerkrachten en leerlingen gaan op de Petrus Canisius samen op ontdekkingsreis naar de hoogste vorm van kennis, namelijk zelfkennis. Daarbij nemen wij leerlingen bij de hand, maar spreken we ze ook aan op hun eigen verantwoordelijkheid.

We vinden het belangrijk dat de leerlingen zich (mede)eigenaar voelen van hun leerproces. We voeren leerlingsgesprekken waarin we samen leerdoelen bepalen. Bij een aantal oudergesprekken zit het kind er ook bij. En als we de regels voor het leerplein bepalen, doen we dat in overleg met leerlingen.

In feite maakt het de ontdekkingsreis alleen maar rijker. Kennis en ervaringen worden aangevuld met vaardigheden die onmisbaar zijn in de 21e eeuw. Zo gaan we verder dan het standaard onderwijs. Op de Petrus Canisius leer je het leven.

Sociale ontwikkeling

Om je plek in het leven te vinden, heb niet alleen de juiste kennis nodig, maar ook de juiste sociale vaardigheden. Op de Petrus Canisius besteden we veel aandacht aan hoe we met elkaar omgaan. Daarvoor hebben we onder meer de Kanjertraining, ben je aardig voor anderen en ga je goed om met ruzies en conflicten? Dan ben je een kanjer!