Praktisch

De Petrus Canisiusschool telt zeventig leerlingen. Zij zijn verdeeld over vier groepen. Het team bestaat uit tien medewerkers.

Schooltijden

De Petrus Canisius werkt met een continurooster. Uw kind is aaneengesloten op school en luncht ook bij ons.

De schooltijden zijn:

  • Maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Schoolgids en vrije dagen

Hoe groeien leerlingen op de Petrus Canisius elke dag een beetje verder? In de schoolgids krijgt u een compleet beeld van onze school.

 

Vakanties en vrije dagen

Wilt u weten wanneer uw kind vrij is? Hier ziet u wanneer de vakanties en studiedagen gepland zijn.

Kanjertraining

Kijk niet gek op als leerlingen van de Petrus Canisius in de klas (symbolisch) een petje dragen. Deze pet mogen ze op hebben van hun meester of juf. De petten maken deel uit van de Kanjertraining. Een methode in het onderwijs om leerlingen na te laten denken over hun eigen gedrag in relatie tot anderen en dat met elkaar te bespreken. De petten zijn een hulpmiddel. Zij staan voor de keuzes die de leerlingen kunnen maken. Draag je de witte pet, dan weet je goed met conflicten en ruzies om te gaan. Dan ben je een kanjer.

De Kanjertraining maakt geen onderscheid tussen pesters en gepesten, maar tussen een wereld van vertrouwen en van wantrouwen. Hoe zorg je ervoor dat het onderlinge vertrouwen intact blijft of hersteld wordt en leerlingen respectvol met elkaar omgaan?

Met het volgsysteem KanVAS houden we in de gaten hoe leerlingen zich sociaal-emotioneel ontwikkelen in hun tijd op school. Dat komt weer ter sprake in de leerlingsgesprekken en we verbinden er ontwikkeldoelen aan.

Leesonderwijs

Elke dag zitten we met z’n allen minstens een half uur met onze gedachten heel ergens anders. Dan zijn we aan het lezen. Niet alleen de leerlingen, maar ook de leerkrachten. Lezen verruimt je wereld en prikkelt de fantasie. Wij willen een voorbeeldschool zijn op het gebied van leesonderwijs en leesmotivatie. We werken met de Bibliotheek op School. Daarbij kunnen we terugvallen op een leesconsulent die onze bibliotheek kritisch heeft doorgelicht en leerkrachten praktische handvatten geeft om het leesonderwijs op een hoger niveau te brengen.

Engelse taal

We geven op onze school Engels en iedereen (vanaf groep 1) doet mee. ‘Join in’ heet de methode. Engels is een wereldtaal. Hoe eerder leerlingen het beheersen, hoe makkelijker zij zich internationaal kunnen oriënteren.

Kinderopvang Berend Botje De Kikkerhoek

leerlingen kunnen al jong wennen aan het schoolleven op de Petrus Canisius. In ons gebouw is een peuteropvanglocatie van Berend Botje gevestigd. Peuters en kleuters spelen met elkaar en leerkrachten pedagogisch medewerkers onderhouden nauwe onderlinge banden. Dat zorgt voor een warme overgang. De Kikkerhoek verzorgt bij ons ook buitenschoolse opvang (BSO).

Klachtenregeling

De Petrus Canisius staat voor een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over gedrag op onze school, dan kunt u dat – vertrouwelijk – melden bij onze vertrouwenspersoon Yvonne Sierkstra.

Leerlingenraad

Wie kunnen beter beoordelen of bepaalde stoelen passen in de aula? Juist, zij die er het meest op zitten: de leerlingen! Precies hiervoor hebben we een leerlingenraad. Deze raad helpt ons om bij belangrijke beslissingen direct feedback te krijgen uit het oogpunt van de leerlingen.

Bewegingsonderwijs

Als leerlingen bij ons gymnastiek hebben hoeven ze de deur niet uit. Wij hebben een volwaardige gymzaal in ons schoolgebouw. Het bewegingsonderwijs wordt deels verzorgd door een vakdocent.

Passend onderwijs

leerlingen hebben recht op passend onderwijs, ook als het ene kind wat meer zorg en ondersteuning nodig heeft dan het andere leerling. Hoe we dat op de Petrus Canisiusschool waarmaken staat in de schoolgids.

Vragen?

Heeft u vragen? Stel ze gerust!

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.