Ouders

Op de Petrus Canisius geloven we in de kracht van samen. Ouders en school hebben elkaar nodig om leerlingen te laten groeien.

Ouderraad

Ouders helpen ons met het organiseren van tal van activiteiten die het schoolleven leuk maken zoals schoolreisjes, carnaval en de sinterklaas- en kerstviering. We hebben een actieve ouderraad. Om de schoolactiviteiten financieel mogelijk te maken, beheren zij ook de ouderbijdrage.

Medezeggenschapsraad

Bij belangrijke thema’s en ontwikkelingen voor onze school organiseren we graag een bijeenkomst met ouders om hun mening en ideeën te horen. Zo hebben we hen betrokken bij onze nieuwe missie. Meer structureel praten ouders mee over het schoolbeleid in de Medezeggenschapsraad (MR). Onze MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Zij worden voor een periode van drie jaar gekozen.

De Petrus Canisius maakt deel uit van SKO West-Friesland. Schooloverstijgende zaken binnen SKO West-Friesland worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Behoefte aan een gesprek? Dat kan altijd

Er zijn nog veel meer contactmomenten met ouders. Via de Parro-app wordt u met tekst en beeld op de hoogte gehouden van de activiteiten in de klas. Een keer in de vier weken verspreiden we een digitale nieuwsbrief met schoolnieuws. Ouders worden twee tot drie keer per jaar uitgenodigd voor een ouder/kindgesprek. Verder is er elk moment in het jaar de gelegenheid om leerkrachten of de directie apart te spreken.